Dây chuyền bạc, Mới cập nhật Dây chuyền bạc kiểu DC210

Dây chuyền bạc kiểu DC210

Thông tin sản phẩm

  • Dây chuyền bạc kiểu DC210: Mặt kiểu + Dây

    trang suc bac
    ( Do chụp bằng máy kts nên ở ngoài đẹp hơn nhiều các bạn nhé! )