Dây chuyền bạc Dây chuyền bạc kiểu DC211

Dây chuyền bạc kiểu DC211

Thông tin sản phẩm

  • Dây chuyền bạc kiểu DC211: Mặt kiểu + Dây

    trang suc bac
    ( Do chụp bằng máy kts nên ở ngoài đẹp hơn nhiều các bạn nhé! )